Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu

Učenici prvog razreda IB Middle Years Programa Druge gimnazije Sarajevo su 12. juna 2017. godine prezentirali 11 društveno-korisnih projekata koje su tokom školske godine realizirali u sklopu community projecta, obavezne vannastavne aktivnosti u okviru ovog međunarodnog programa koja za cilj ima razvijanje humanosti kod učenika i podsticanje mladih osoba na korisni dobrovoljni rad od kojeg će benefite imati različite kategorije stanovništva. Četrdeset učenika prvog razreda u tekućoj je školskoj godini bilo podijeljeno u 11 grupa, a realizirali...
Učenici svih pet odjeljenja IB Middle Years Programa su 17. i 18. maja 2017. godine realizirali dvodnevno studijsko putovanje u sjevernoistočnu Bosnu. Cilj putovanja bilo je upoznavanje sa kulturno-historijskim znamenitostima ovog dijela naše domovine, s posebnim fokusom na lokacije koje i nisu često dio turističke ponude naše zemlje, a zapravo spadaju u red njenih velikih bogatstava i svakako spadaju u red mjesta koje bi svaki stanovnik Bosne i Hercegovine trebao posjetiti barem jedanput u životu.Prva destinacija u posjeti sjevernoistočnoj...
15. februara 2017. u Drugoj gimnaziji Sarajevo je održana audicija za predstavu ”Hanka”. Profesorice Amela Vranac, Džanina Nukić i Lejla Avdagić su sa učenicima Ajnom Prndelj, Amnom Buljušmić, Iman Mustafić i Emirom Kapetanovićem uspjeli suziti težak izbor i napraviti podjelu uloga. Glumačka postava predstave se sastoji od 21 učenika drugih i trećih razreda i naravno ne smijemo zaboraviti našu najmlađu glumicu koja ima samo osam godina. Tog dana su počele višemjesečne pripreme. Učenici su samostalno radili kako na scenografiji, kostimografiji...
Prema Odluci ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Elvira Kazazovića, prvi konkursni rok za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo bit će realiziran od 27. juna do 4. jula 2017. godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni 5. i 6. jula. Ministarstvo će detaljnije informacije o upisnim kvotama, načinu prijave učenika, neophodnoj dokumentaciji i kriterijima upisa objaviti naknadno, a iste će po njihovoj objavi biti dostupne i na web stranici Druge gimnazije Sarajevo.Informacije o programima koje učenici mogu...
Iako nam se odužilo, putovanje u Zagreb 17. marta je bilo veselo i veoma ugodno jer smo već u busu sklopili nova prijateljstva sa kolegama iz susjednih odjeljenja. U glavni grad susjedne Hrvatske stigli smo u poslijepodnevnim satima, smjestili se i odmah brže-bolje krenuli u obilazak grada u pratnji vodiča i naših razrednica, profesorica Merime Mašić Gazić, Aide Kalaba-Musić i Nudžejme Efendić.Prolazeći kroz suncem okupan grad, imali smo priliku razgledati najzanimljivije lokacije, kao što su npr. kula Lotrščak, Trg bana Jelačića, Cvjetni trg...
Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu

Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu Druge gimnazije Sarajevo se vrši u skladu sa propisima koje određuje International Baccalaureate Organization. Ono se zasniva na primjeni propisanih kriterija ocjenjivanja kojima se definiraju završni nivoi učeničkih dostignuća za svaki od predmeta u okviru osam predmetnih grupa koje se izučavaju u u ovom programu. Pojedinim kriterijima ocjenjivanja se ne mora pridavati isti značaj u obje godine programa. Pažnja koja se poklanja jednom od kriterija ovisi od sadržaja koji se uči u toku polugodišta ili cijele školske godine. Učenici uvijek trebaju biti upoznati po kojim kriterijima ocjenjivanja se vrši provjera njihovog znanja. Na početku programa se uz pomoć predmetnih profesora upoznaju sa nivoima znanja koje trebaju pokazati za odgovarajuću ocjenu.

Postoje dva načina ocjenjivanja: formativno i sumativno. Formativno ocjenjivanje predstavlja integralni dio procesa učenja. U duhu osvrta na vlastiti rad kao jedne od vještina u sklopu approaches to learning, ova vrsta ocjenjivanja učenicima i predmetnim profesorima pomaže da prepoznaju učenikove jake i slabe tačke te im omogućuje da pred sebe postave konkretne ciljeve za unapređenje rezultata. Ova vrsta ocjenjivanja se može vršiti i u vidu samoocjenjivanja i može predstavljati jak motivirajući faktor. Sumativno ocjenjivanje predstavlja tradicionalniji način ocjenjivanja učenika. Ono daje jasnu sliku o nivou uspjeha koji je učenik dosegnuo u određenom trenutku. Kod primjene ove vrste ocjenjivanja, različiti tipovi zadataka mogu biti postavljeni pred učenike tako da ispunjavaju zacrtane ciljeve u okviru pojedinačnih predmeta, ali i omogućavaju primjenu različitih kriterija ocjenjivanja.

Zadaci koji se ocjenjuju u IB Middle Years Programu između ostalog uključuju: usmene prezentacije i odgovore, projekte, testove, eseje, pismene radove, domaće zadatke, grupni rad itd.

Prilikom ocjenjivanja profesori koriste deskriptore za svaki od kriterija ocjenjivanja i prvo određuju učinak učenika prema svakom kriteriju. Završni broj bodova prema svakom od kriterija se sabire i na osnovu njega se u skladu sa već određenom skalom za svaku predmetnu grupu izvodi učenikova konačna ocjena za polugodište ili cijelu školsku godinu. Ocjenjivanje je progresivno što znači da ukoliko učenici napreduju, profesori ih za postignuti napredak mogu nagraditi većim brojem bodova u odnosu na aritmetički prosjek tokom polugodišta ili školske godine.  U slučajevima gdje učinak učenika ima negativni trend, učenikov konačni zbroj bodova po kriterijima može biti i niži od aritmetičke sredine.

Način izvještavanja o uspjehu učenika ističe osnovne vrijednosti IB Middle Years Programa. Za svaki od predmeta na kraju polugodišta i školske godine učenici dobivaju pismene izvještaje – report cards. Ti izvještaji sadrže sljedeće podatke: teme obrađene u toku polugodišta/školske godine, uspjeh učenika prema kriterijima ocjenjivanja, učenikovu zaključnu ocjenu (1-7), podatke o učenikovom odnosu prema učenju i komentar predmetnog profesora.

U tabeli ispod se nalaze generički opisi svake od ocjena na MYP skali ocjenjivanja od 1 do 7. Oni predstavljaju uopćeni opis vještina i znanja koje učenik treba dosegnuti za svaku od ocjena.

(TH)

PrilogVeličina
myp_ocjenjivanje.pdf232.94 KB

Nastavni plan i program

Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program za treće i četvrte razrede
Nastavni plan i program za prve i druge razrede