Profesori

Učenici prvog razreda IB Middle Years Programa Druge gimnazije Sarajevo su 12. juna 2017. godine prezentirali 11 društveno-korisnih projekata koje su tokom školske godine realizirali u sklopu community projecta, obavezne vannastavne aktivnosti u okviru ovog međunarodnog programa koja za cilj ima razvijanje humanosti kod učenika i podsticanje mladih osoba na korisni dobrovoljni rad od kojeg će benefite imati različite kategorije stanovništva. Četrdeset učenika prvog razreda u tekućoj je školskoj godini bilo podijeljeno u 11 grupa, a realizirali...
Učenici svih pet odjeljenja IB Middle Years Programa su 17. i 18. maja 2017. godine realizirali dvodnevno studijsko putovanje u sjevernoistočnu Bosnu. Cilj putovanja bilo je upoznavanje sa kulturno-historijskim znamenitostima ovog dijela naše domovine, s posebnim fokusom na lokacije koje i nisu često dio turističke ponude naše zemlje, a zapravo spadaju u red njenih velikih bogatstava i svakako spadaju u red mjesta koje bi svaki stanovnik Bosne i Hercegovine trebao posjetiti barem jedanput u životu.Prva destinacija u posjeti sjevernoistočnoj...
15. februara 2017. u Drugoj gimnaziji Sarajevo je održana audicija za predstavu ”Hanka”. Profesorice Amela Vranac, Džanina Nukić i Lejla Avdagić su sa učenicima Ajnom Prndelj, Amnom Buljušmić, Iman Mustafić i Emirom Kapetanovićem uspjeli suziti težak izbor i napraviti podjelu uloga. Glumačka postava predstave se sastoji od 21 učenika drugih i trećih razreda i naravno ne smijemo zaboraviti našu najmlađu glumicu koja ima samo osam godina. Tog dana su počele višemjesečne pripreme. Učenici su samostalno radili kako na scenografiji, kostimografiji...
Prema Odluci ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Elvira Kazazovića, prvi konkursni rok za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo bit će realiziran od 27. juna do 4. jula 2017. godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni 5. i 6. jula. Ministarstvo će detaljnije informacije o upisnim kvotama, načinu prijave učenika, neophodnoj dokumentaciji i kriterijima upisa objaviti naknadno, a iste će po njihovoj objavi biti dostupne i na web stranici Druge gimnazije Sarajevo.Informacije o programima koje učenici mogu...
Iako nam se odužilo, putovanje u Zagreb 17. marta je bilo veselo i veoma ugodno jer smo već u busu sklopili nova prijateljstva sa kolegama iz susjednih odjeljenja. U glavni grad susjedne Hrvatske stigli smo u poslijepodnevnim satima, smjestili se i odmah brže-bolje krenuli u obilazak grada u pratnji vodiča i naših razrednica, profesorica Merime Mašić Gazić, Aide Kalaba-Musić i Nudžejme Efendić.Prolazeći kroz suncem okupan grad, imali smo priliku razgledati najzanimljivije lokacije, kao što su npr. kula Lotrščak, Trg bana Jelačića, Cvjetni trg...
Profesori
 • Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Merisa Drakovac, Đenana Herco, Jasmina Hasanbegović-Herenda, Nermana Imamović, Jasminka Kaljanac Demir, Merima Mašić, Adila Salibašić, Amela Vranac

 • Engleski jezik

Senada Bajrović, Elma Begović, Mirsad Čeligija, Iris Čapelj, Lejla Eminović, Tarik Hadžiahmetović, Samka Hadžihasanović-Midhat, Aida Kalaba, Maja Ljubović, Tomo Maltar, Dženana Parnica

 • Njemački jezik

Merima Ćelović, Muruveta Marušić, Dženana Musemić, Amna Muslić, Edita Srkalović, Kenita Šeta

 • Francuski, italijanski i latinski jezik

Lejla Abazović, Amila Omerbegović, Edina Saračević

 • Matematika

Dženeta Ajanić, Elma Bajramović, Amar Bašić, Mejrima Čaušević, Emir Kalajdžija, Emira Omeragić, Aida Suljić, Feđa Šolak

 • Fizika

Jasmina Baluković, Dževdeta Dervić, Adnan Mašić, Sabin Mujakić

 • Hemija

Nudžejma Efendić, Dalibor Karačić, Stanislava Marjanović

 • Biologija

Dženisa Buljugić, Sanela Isaković, Elvira Kukuljac, Dolores Neimarlija

 • Informatika

Tina Alibašić, Aida Arnautović, Sena Bajraktarević, Adnan Šalaka

 • Historija

Lejla Čaušević, Selim Jusić, Samin Omanović, Emir Ševa

 • Geografija

Razija Karakaš, Anesa Smailhodžić-Jasika

 • Ekonomija, Business and Management, ITGS

Dženana Rustempašić, Irena Žic

 • Kultura religija, Vjeronauka, Vjeronauk

Mukerema Hadžić, Siniša Mujabašić, Nermin Zukanović

 • Filozofija i Sociologija

Elmana Cerić, Enisa Karamešić, Aida Muftić

 • Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava

Ismeta Trepalovac, Islam Zulović

 • Psihologija

Sandra Muratović

 • Likovna kultura

Sandra Zuko

 • Muzička kultura

Lejla Avdagić, Aida Sejdić Melezović

 • Sport

Abdel Diko Bešović, Ivan Grabovac, Džanina Nukić, Kenan Velić

Nastavni plan i program

Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program za treće i četvrte razrede
Nastavni plan i program za prve i druge razrede