NAŠI UČENICI PRVI U BiH

Druga gimnazija Sarajevo, sa osvojenih 285 bodova, pobjednik je državnog takmičenja Projekt građanin video prezentacije Izazov #1. Naši učenici osvojili su maksimalan broj bodova u ocjeni potpunosti Projekt građanin projektnog rada i identifikaciji mjere javne politike.

Naime, svaki video zapis koji je prijavljen za ovaj Izazov ocjenjen je prema ranije utvrđenim kriterijima, a uspjeh učenika izražen je numerički. U prvom ciklusu ocjenjivanja video je pregledala tročlana komisija koja je imala zadatak ocjeniti da li je predstavljeni projekt urađen u skladu sa propozicijama praktičnog dijela nastave Projekt građanin/Ja građanin i istoimenog takmičenja. U drugom ciklusu ocjenjena je sadržajnost video rada i kreativnost učenika u predstavljanju Politike razreda u formi video zapisa.
Nagrada za izuzetne rezultate u Izazovu #1 bila je učešće u programu Ljetnog kampa – Ljetne škole demokratije u Distriktu Brčko.
U izradi projekta učestvovali su učenici III2 pod mentorstvom Ismete Trepalovac, profesorice Građanskog obrazovanja/Demokratije i ljudskih prava.
Projekt su prezentirali: Merisa Hanjalić, Amila Čengić, Emina Bijelonja, Taida Kadrić, Anesa Ališić, Adna Brgulja, Adna Kovač, Adela Pišmo i Evel Šarenkapa, a za snimanje i montažu bila je zadužena Jasmina Ibrahimpašić. U Ljetnoj školi demokratije učestvovali su učenici koji su prezentirali projekt u pratnji profesorice Trepalovac, a pridružili su im se i Adna Halilović, Kemal Lazović i Faruk Smajlović.