OBAVIJEST

U cilju promoviranja online nastave u bh. školama Druga gimnazija Sarajevo će organizirati online sedmicu u periodu od 6.11. do 10.11.2017. godine. I učenici i profesori su dobili upute kako će se nastava izvoditi i na koji način će funkcionirati online sedmica. Svi uposlenici škole su uložili mnogo truda u samu pripremu za izvođenje ovakvog vida nastave.
Učenici i profesori nacionalnog programa koristit će platformu Google for education, dok će učenici i profesori IB programa koristit ManageBac platformu.
Svjesni činjenice da neki učenici nemaju pristup Internetu, škola će otvoriti vrata kabineta informatike za sve takve učenike svaki dan od 9:00 do 13:00 h.