TESTIRANJE OSNOVACA ZA KLUB MATEMATIKE

U subotu 3. februara u prostorijama Druge gimnazije održano je inicijalno testiranje za učenike osnovnih škola za novoformirani Klub matematike za rad sa nadarenim učenicima. Klub je osnovan na inicijativu naših profesora  Amara Bašića, Emira Kalajdžije i Emire Omeragić. Inicijalnom testiranju su prisustvovala 224 učenika sarajevskih osnovnih škola. Ispiti su održani u multimedijalnoj sali Druge gimnazije i u učionicama.  Ideja je bila da se učenicima osmih i devetih razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo omogući proširivanje znanja iz matematike kroz rad sa profesorima u Klubu. Tako se  nadareni  učenici pripremaju  za općinska, kantonalna i federalna takmičenja, planirana kalendarom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Inače, Klub je osnovan uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Nastava će se realizirati u periodu od februara do juna, u obimu od tri školska časa sedmično u prostorijama naše škole. Nakon objave rezultata testiranja, bit će formirane grupe sa kojima će raditi naši profesori, a po potrebi će se angažirati i stručnjaci sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i bivši uspješni takmičari i olimpijci.