POČETAK NASTAVE U KLUBU MATEMATIKE

POČETAK NASTAVE U KLUBU MATEMATIKE

Obavještavamo sve učenike osnovnih škola koji su uspješno položili inicijalni test, kao i sve učenike Druge gimnazije Sarajevo, da Klub matematike za nadarene učenike osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta počinje sa radom u subotu dana 10.2.2018. godine.

Učenici osnovnih škola će biti podijeljeni u dvije grupe:

Grupa 1:

 1. Ćatić Asja – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
 2. Kurtović Ema – OŠ „Skender Kulenović“
 3. Rahmanović Asja – OŠ „Osman Nakaš“
 4. Pavlinović Ema – OŠ „Osman Nakaš“
 5. Ibrahimović Emira – OŠ „Saburina“
 6. Karić Berina – OŠ „Deveta osnovna škola“
 7. Hadžović Namik – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
 8. Hujić Adi – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
 9. Mašić Esma – OŠ „Grbavica II“
 10. Hasanbegović Ajla – OŠ „Grbavica II“
 11. Imamović Haris – OŠ „Čengić Vila I“
 12. Alibašić Imana – OŠ „Aleksa Šantić“
 13. Šeko Hatidža – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
 14. Osmanović Nermin – OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća
 15. Ferraby Anastasija – OŠ „Mirsad Prljavorac“ Vogošća
 16. Fehrić Mirnes – OŠ „Umihana Čuvidina“
 17. Paralović Deni – OŠ „Nafija Sarajlić“
 18. Kurtović Esma – OŠ „Čengić Vila 1“
 19. Zorlak Lejla – OŠ „Umihana Čuvidina“
 20. Imamović Emina – OŠ „Fatima Gunić“
 21. Kaljanac Naida – OŠ „Saburina“
 22. Jašarević Esma – OŠ „Mirsad Prnjavorac“

 

Grupa 2:

 1. Nil Ajša – OŠ „Fatima Gunić“
 2. Okerić Rijad – OŠ „Umihana Čuvidina“
 3. Džuzdanović Ajdin – OŠ „Umihana Čuvidina“
 4. Husić Farah – OŠ „Hasan Kaimija“
 5. Borovina Lamija – OŠ „Kovačići“
 6. Bašović Asja – OŠ „Grbavica 1“
 7. Tahirović Harun – OŠ „Isak Samokovlija“
 8. Salkić Hajrudin – OŠ „Mirsad Prnjavorac“ – Vogošća
 9. Hadžihalilović Amna – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
 10. Curo Tarik – OŠ „Aleksa Šantić“
 11. Boračić Adna – OŠ „Grbavica 1“
 12. Krivić Adian – OŠ „Kovačići“
 13. Ligata Emin – OŠ „Fatima Gunić“
 14. Mujezinović Emin – OŠ „Grbavica 2“
 15. Glušac Merima – OŠ „Sokolje“
 16. Ljevaković Amina – OŠ „Aleksa Šantić“
 17. Murguz Majla – OŠ „Fatima Gunić“
 18. Mazalović Ramić Darin – OŠ „Grbavica 1“
 19. Šehić Amina – OŠ „Osman Nakaš“
 20. Muhović Almedina – OŠ „Osman Nakaš“

 

 Učenici koji pripadaju Grupi 1 će imati nastavu u subotu 10.2.2018. u terminu 09.00h – 11.30 sati, dok je nastava za učenike iz  Grupe 2  istog dana u terminu 12.00h – 14.30h.

 

Učenici Druge gimnazije Sarajevo su također svrstani u dvije grupe i to:

Grupa 1 (prvi i drugi razredi)

Grupa 2 (treći i četvrti razredi)

Za obje grupe nastava počinje u subotu 10.2.2018. godine u terminu od 9 do 11.30 sati.