REZULTATI INICIJALNOG TESTA ZA KLUB MATEMATIKE ZA NADARENE UČENIKE


Rezultati inicijalnog testa za Klub matematike za nadarene učenike osnovnoškolskog obrazovanja održanog 3.2.2018. godine u prostorijama Druge gimnazije
U konkurenciji od 224 učenika, uspješno su položili inicijalni test iz matematike i time stekli uvjete za pohađanje Kluba matematike za nadarene učenike osnovnih škola sljedeći kandidati:
1. Ćatić Asja – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
2. Kurtović Ema – OŠ „Skender Kulenović“
3. Rahmanović Asja – OŠ „Osman Nakaš“
4. Pavlinović Ema – OŠ „Osman Nakaš“
5. Ibrahimović Emira – OŠ „Saburina“
6. Karić Berina – OŠ „Deveta osnovna škola“
7. Hadžović Namik – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
8. Hujić Adi – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
9. Mašić Esma – OŠ „Grbavica II“
10. Hasanbegović Ajla – OŠ „Grbavica II“
11. Imamović Haris – OŠ „Čengić -Vila I“
12. Alibašić Imana – OŠ „Aleksa Šantić“
13. Šeko Hatidža – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
14. Osmanović Nermin – OŠ „Zahid Baručija“ Vogošća
15. Ferraby Anastasija – OŠ „Mirsad Prljavorac“ Vogošća
16. Fehrić Mirnes – OŠ „Umihana Čuvidina“
17. Paralović Deni – OŠ „Nafija Sarajlić“
18. Kurtović Esma – OŠ „Čengić- Vila 1“
19. Zorlak Lejla – OŠ „Umihana Čuvidina“
20. Imamović Emina – OŠ „Fatima Gunić“
21. Kaljanac Naida – OŠ „Saburina“
22. Jašarević Esma – OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća
23. Nil Ajša – OŠ „Fatima Gunić“
24. Okerić Rijad – OŠ „Umihana Čuvidina“
25. Džuzdanović Ajdin – OŠ „Umihana Čuvidina“
26. Husić Farah – OŠ „Hasan Kaimija“
27. Borovina Lamija – OŠ „Kovačići“
28. Bašović Asja – OŠ „Grbavica 1“
29. Tahirović Harun – OŠ „Isak Samokovlija“
30. Salkić Hajrudin – OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća
31. Hadžihalilović Amna – OŠ „Musa Ćazim Ćatić“
32. Curo Tarik – OŠ „Aleksa Šantić“
33. Boračić Adna – OŠ „Grbavica 1“
34. Krivić Adian – OŠ „Kovačići“
35. Ligata Emin – OŠ „Fatima Gunić“
36. Mujezinović Emin – OŠ „Grbavica 2“
37. Glušac Merima – OŠ „Sokolje“
38. Ljevaković Amina – OŠ „Aleksa Šantić“
39. Murguz Majla – OŠ „Fatima Gunić“
40. Mazalović Ramić Darin – OŠ „Grbavica 1“
41. Šehić Amina – OŠ „Osman Nakaš“
42. Muhović Almedina – OŠ „Osman Nakaš“

Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima na uspješnim rezultatima i želimo im mnogo uspjeha u daljem radu.