Nastavni plan i program u IB Middle Years Programu

Učenici prvog razreda IB Middle Years Programa Druge gimnazije Sarajevo su 12. juna 2017. godine prezentirali 11 društveno-korisnih projekata koje su tokom školske godine realizirali u sklopu community projecta, obavezne vannastavne aktivnosti u okviru ovog međunarodnog programa koja za cilj ima razvijanje humanosti kod učenika i podsticanje mladih osoba na korisni dobrovoljni rad od kojeg će benefite imati različite kategorije stanovništva. Četrdeset učenika prvog razreda u tekućoj je školskoj godini bilo podijeljeno u 11 grupa, a realizirali...
Učenici svih pet odjeljenja IB Middle Years Programa su 17. i 18. maja 2017. godine realizirali dvodnevno studijsko putovanje u sjevernoistočnu Bosnu. Cilj putovanja bilo je upoznavanje sa kulturno-historijskim znamenitostima ovog dijela naše domovine, s posebnim fokusom na lokacije koje i nisu često dio turističke ponude naše zemlje, a zapravo spadaju u red njenih velikih bogatstava i svakako spadaju u red mjesta koje bi svaki stanovnik Bosne i Hercegovine trebao posjetiti barem jedanput u životu.Prva destinacija u posjeti sjevernoistočnoj...
15. februara 2017. u Drugoj gimnaziji Sarajevo je održana audicija za predstavu ”Hanka”. Profesorice Amela Vranac, Džanina Nukić i Lejla Avdagić su sa učenicima Ajnom Prndelj, Amnom Buljušmić, Iman Mustafić i Emirom Kapetanovićem uspjeli suziti težak izbor i napraviti podjelu uloga. Glumačka postava predstave se sastoji od 21 učenika drugih i trećih razreda i naravno ne smijemo zaboraviti našu najmlađu glumicu koja ima samo osam godina. Tog dana su počele višemjesečne pripreme. Učenici su samostalno radili kako na scenografiji, kostimografiji...
Prema Odluci ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Elvira Kazazovića, prvi konkursni rok za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo bit će realiziran od 27. juna do 4. jula 2017. godine, dok će rezultati konkursa biti objavljeni 5. i 6. jula. Ministarstvo će detaljnije informacije o upisnim kvotama, načinu prijave učenika, neophodnoj dokumentaciji i kriterijima upisa objaviti naknadno, a iste će po njihovoj objavi biti dostupne i na web stranici Druge gimnazije Sarajevo.Informacije o programima koje učenici mogu...
Iako nam se odužilo, putovanje u Zagreb 17. marta je bilo veselo i veoma ugodno jer smo već u busu sklopili nova prijateljstva sa kolegama iz susjednih odjeljenja. U glavni grad susjedne Hrvatske stigli smo u poslijepodnevnim satima, smjestili se i odmah brže-bolje krenuli u obilazak grada u pratnji vodiča i naših razrednica, profesorica Merime Mašić Gazić, Aide Kalaba-Musić i Nudžejme Efendić.Prolazeći kroz suncem okupan grad, imali smo priliku razgledati najzanimljivije lokacije, kao što su npr. kula Lotrščak, Trg bana Jelačića, Cvjetni trg...
Nastavni plan i program u IB Middle Years Programu

Model nastavnog plana i programa IB Middle Years Programa može se prikazati u obliku modela na slici ispod na kojoj se može jasno vidjeti da se učenik nalazi u središtu samog programa. Bitan element programa predstavljaju globalni konteksti koji za cilj imaju to da učenicima ukažu na povezanost onoga što uče u školi sa stvarnim svijetom oko nas, odnosno na međusobnu povezanost predmeta koje izučavaju tako da učenici uvide da ti predmeti nisu izolovane naučne discipline za sebe nego da se oni veoma često isprepliću. Izuzetno važan segment programa su i pristupi učenju - approaches to learning - kojima se fokus stavlja na usvajanje vještina neophodnih za razvoj učenika.

Svaka od osam predmetnih grupa predstavljenih na modelu mora biti zastupljena najmanje jednim predmetom kojeg učenici izučavaju. Važan dio programa je i personal project – rad koji se radi tokom drugog razreda - i koji se u IB Middle Years Programu u drugom razredu vrjednuje kao bilo koji drugi predmet i samim time utiče na opći uspjeh učenika. Pored njega, bitan je i community project, koji za cilj ima da u toku prvog razreda učenici provedu jedan grupni rad koji će biti koristan za društvenu zajednicu u kojoj žive.

U okviru osam predmetnih grupa koje se izučavaju tokom obje godine IB Middle Years Programa,  u Drugoj gimnaziji postoji ukupno četrnaest predmeta, s time da učenici u svakom od dva razreda pohađaju po dvanaest predmeta.

Bosanskohercegovački državljani izučavaju Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost i Engleski jezik kao prvi jezik, dok strani učenici uče Engleski jezik kao prvi, a Bosanski/hrvatski/srpski jezik kao drugi jezik.  Engleski jezik je obavezan za sve učenike i predstavlja jezik nastave u školi, dok je Bosanski/hrvatski/srpski jezik obavezan kao zvanični jezik zemlje domaćina. Učenici uče još jedan moderni jezik kao drugi strani jezik. Učenici koji su u osnovnoj školi učili Francuski ili Njemački jezik nastavljaju učiti taj jezik, dok učenici koji nisu učili nijedan od ova dva jezika u osnovnoj školi imaju pravo da odaberu koji od ova dva jezika žele da uče, s time da moraju imati u vidu da se od njih očekuje određeni nivo predznanja iz odabranog jezika.

Učenici koji su bosanskogercegovački državljani moraju se opredijeliti i za pohađanje jednog od dva fakultativno-obavezna predmeta - Vjeronauke ili Kulture religija - u skladu s nastavnim planom i programom i kriterijima ocjenjivanja propisanim od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Pohađanje i ocjena iz ovog predmeta ne evidentiraju se na međunarodnoj svjedožbi jer nisu dio nastavnog plana i programa IB Middle Years Programa, ali se evidentiraju i utiču na opći uspjeh učenika na bosanskohercegovačkim svjedodžbama, jer je nastavni plan i program u IB Middle Years Programu koncipiran na način da ispunjava uvjete Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo za izdavanje svjedodžbi o završenom prvom, odnosno drugom razredu gimnazije.

Tabele ispod sadrže podatke o predmetima koji se izučavaju u okviru svake od predmetnih grupa, kao i pregled broja časova tokom sedmice i cijele školske godine.

(TH)

Nastavni plan i program

Ocjenjivanje u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program u IB Middle Years Programu
Nastavni plan i program za treće i četvrte razrede
Nastavni plan i program za prve i druge razrede