PONIŠTAVA SE TAČKA 3. KONKURSA DRUGE GIMNAZIJE SARAJEVO

Poništava se tačka 3. Konkursa Druge gimnazije Sarajevo, objavljenog u dnevnom listu Oslobođenje dana 8.12.2017.godine, jer se radnica vratila sa bolovanja, radi čega je prestala potreba za radnicom na održavanju higijene.